Νέα Ακαδημίας

Στο πλευρό του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ

Σήμερα στις 17:00 το απόγευμα (στο γήπεδο-Γρηγορίου), θα ανοιχθεί ο κουμπαράς για τον μικρό Ραφαήλ.

Παιδότοπος Makuna Matata

Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την επέ­κτα­ση της συ­νερ­γα­σί­ας μας για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο με τοv παιδότοπο Hakuna Matata.

Τυπόραμα

Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την εταιρεία "ΤΥΠΟΡΑΜΑ" για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

Στο πλευρό του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ